Baner

Osvjetljavanje filmova
– tehnički podaci

Osvjetljavanje filmova za tisak radimo na osvjetljivaču
SCITEX Dolev4PressV na filmovima Typon, visoke osjetljivosti
sa Creo PSM 7.1 RIP-om.

• Maksimalni format osvjetljavanja 72 x 54 cm (B2+)

• Minimalni format osvjetljavanja 72 x 25 cm
 

Osvjetljavanje filma moguće je u raznim linijaturama (1524-4064 dpi) i rezolucijana, a najčešće su:

• 2250 dpi sa 133 linijskim rasterom
• 2540 dpi sa 150 linijskim rasterom
• 2970 dpi sa 175 linijskim rasterom
 

Profile za posebne linijature i rezolucije, npr. za sitotisak ili flexotisak možemo sastaviti prema zahtjevima klijenta uz prethodnu najavu.

• Za sve tehničke detalje (linijatura, rezolucija, izrada PostScripta, montaža, ...) slobodno nas kontaktirajte na brojeve telefona:
(01) 3026-910

[Home] [O nama] [Priprema] [Filmovi] [Digitalni tisak] [Print XXL] [Display sustavi] [Opremanje slika] [Knjige]