Baner

Scaniranje

• Iz refleksnih predložaka (fotografije, stranice knjiga, časopisa i slično):
          Bilo koji format do A4 = 10 kn/kom (rezolucija scaniranja 300 dpi)

• Iz transparentnih predložaka (dijapozitivi, negativ filmovi):
          Leica format (24x36 mm)
                  = 10,00 kn/kom (rezolucija scaniranja 1200 dpi)
                  = 15,00 kn/kom (rezolucija scaniranja 2400 dpi)
                  = 25,00 kn/kom (rezolucija scaniranja 3600 dpi)
                  = 40,00 kn/kom (rezolucija scaniranja 4800 dpi)

          Formati 45x60 mm, 60x60 mm, 60x90 mm
                  = 15,00 kn/kom (rezolucija scaniranja 1200 dpi)
                  = 25,00 kn/kom (rezolucija scaniranja 2400 dpi)
                  = 45,00 kn/kom (rezolucija scaniranja 3600 dpi)
                  = 60,00 kn/kom (rezolucija scaniranja 4800 dpi)

* Digitalna obrada fotografija, retuširanje, čišćenje, ukopiravanje nije uračunato u cijenu.
* Radni sat digitalne obrade fotografija = 150,00 kn/sat.
* Sve su cijene izražene netto – bez uračunatog PDV-a.

Odaberite uslugu i saznajte više...

[Home] [O nama] [Priprema] [Filmovi] [Digitalni tisak] [Print XXL] [Display sustavi] [Opremanje slika] [Knjige]