Baner

• 4 aluminijske letvice,
• 4 kutnika,
• više opruga koje napinju
   kapafix ploču u okvir i
• vješalice.

Način spajanja

U gornju letvicu natakne se vješalica, a zatim se aluminijske letvice spoje oko kapafix ploče kutnicima koji se lako pričvrste odvijačem.
Zatim se kapafix ploča fiksira oprugama u gotovi aluminijski okvir. Broj opruga ovisi o veličini ploče.

Pribor

Elementi aluminijskog okvira

Okvir za plakat kaširan na kapafix ploči sastoji se od:

[Home] [O nama] [Priprema] [Filmovi] [Digitalni tisak] [Print XXL] [Display sustavi] [Opremanje slika] [Knjige]