Baner

Grafička priprema i dizajn

• Iz hrpe digitalnih fotografija i dijapozitiva, nesređenih tekstova, nedovršenih ideja – izradit ćemo vam, za vaše potrebe – originalne
i kvalitetne grafičke proizvode
po povoljnim cijenama.

Cijena za pojedinu grafičku pripremu ovisi, naravno, o količini i kompleksnosti zahtjeva naručioca. Nazovite – i dobit ćete kalkulaciju u najkraćem roku. U tablici se nalaze okvirne cijene pojedinih usluga.

Odaberite uslugu i saznajte više...

Grafička priprema

sat

150 kn

Prijelom knjiga s tekstom, bez slika

stranica

10-15 kn

Prijelom knjiga s tekstom i slikama

stranica

20-30 kn

Prijelom časopisa, kataloga i sl.

stranica

90 kn

Dizajn korica knjige

korice

200-300 kn

Izrada tablica

tablica

25 kn

Izrada grafova

graf

25 kn

Dizajn logotipa

logotip

500 kn

Obrada skeniranih i digitalnih slika

slika

10-15 kn

Precrtavanje bitmapske slike u vektorski format

slika

100 kn

Lektoriranje teksta na hrvatskom jeziku

kartica

20 kn

Korektura teksta na ispisu prijeloma

kartica

10 kn

OCR - prijepis knjiga pomoću scanera

stranica

6-10 kn

Brochures

* Sve su cijene izražene netto – bez uračunatog PDV-a.

[Home] [O nama] [Priprema] [Filmovi] [Digitalni tisak] [Print XXL] [Display sustavi] [Opremanje slika] [Knjige]