Baner

* Sve su cijene izražene netto – bez uračunatog PDV-a.

FORMAT

PRINT
170 g semi-glossy

KAŠIRANJE
5 ili 10 mm kapa

PLASTIFIKACIJA
mat, semi-mat, sjaj

ALU - OKVIR
20-tak vrsta

A4 (30x21 cm)

12,00 kn

35,00 kn

20,00 kn

60,00 kn

A3 (42x30 cm)

24,00 kn

35,00 kn

20,00 kn

70,00 kn

B4 (35x25 cm)

15,00 kn

35,00 kn

20,00 kn

75,00 kn

B3 (50x35 cm)

30,00 kn

35,00 kn

30,00 kn

80,00 kn

B2 (70x50 cm)

50,00 kn

62,00 kn

35,00 kn

110,00 kn

B1 (100x70 cm)

100,00 kn

110,00 kn

50,00 kn

150,00 kn

1m2 (100x100 cm)

150,00 kn

160,00 kn

70,00 kn

170,00 kn

B0 (140x100 cm)

190,00 kn

220,00 kn

100,00 kn

200,00 kn

Cjenik laminacije (plastificiranja)

U ponudi imamo mat, semi mat i sjajnu plastifikaciju.

U tablici su prikazane cijene za zaštitnu laminaciju zajedno
sa cijenama ostalih usluga koje sudjeluju u kompletiranju gotove uramljene slike.

[Home] [O nama] [Priprema] [Filmovi] [Digitalni tisak] [Print XXL] [Display sustavi] [Opremanje slika] [Knjige]